PRAKTIJK VOOR
COACHING &
GESTALTTHERAPIE

ROEL KOOISTER

Sinds 2013 sta ik aan het roer van twee ondernemingen. Tegen het Licht is mijn praktijk voor coaching & gestaltpsycho­therapie. Daarnaast heb ik een bureau voor verbeeldingskracht en beeldredactie met de focus op documen­taire fotografie. Inspiratie en ruimte voor het ene vind ik (onder meer) in het andere vak - en omgekeerd. Mijn professies overlappen elkaar in drie belangrijke velden: creativiteit, fotografie en de kwaliteit van het waar­nemen. In mijn praktijk voor gestalttherapie gebruik ik deze aandachts­gebieden om cliënten te onder­steunen in hun zoektocht naar meer vrijheid en autonomie.

Ik startte mijn beeldende en wetenschap­pelijke opleidingen in Groningen: grafisch ontwerpen aan de academie voor beeldende kunsten Academie Minerva en een master Kunst- en Cultuur­wetenschappen aan de Rijks­universiteit Groningen. Het eerste deel van mijn werkzame leven vervulde ik ook in het noorden als docent illustratie en grafisch ontwerpen bij instituut Vrijdag en als beeld- en design­specialist bij Noordhoff Uitgevers. In 1998 verhuisde ik naar Amsterdam. Ik ben onlangs getrouwd met de bassist voor wie ik naar het Westen verhuisde en heb een muzikale zoon van vijftien.

Gaande mijn loopbaan groeide mijn empathie voor de verschillende manieren waarop mensen, onder meer in werksi­tuaties, omgaan met hun zorgen, moeilijk­heden en andere als problema­tisch ervaren situaties. Ik besloot om naast mijn werk me professioneel en persoonlijk te gaan verdiepen in coaching en gestalttherapie.

Mijn trainingen en opleidingen voor coach en gestalttherapeut volgde ik o.m. in Utrecht, Amsterdam en Antwerpen. Een beknopt overzicht van mijn activiteiten:

www.h-l.nl
www.centreforgenerativeleadership.com
www.nsgestalt.nl
www.nvagt-gestalt.org