PRAKTIJK VOOR
COACHING &
GESTALTTHERAPIE

HOOGOPGELEID EN DOODMOE

Tegen het Licht heeft veel ervaring met burn-outpreventie en -begeleiding van hoogopgeleide professionals. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2012) heeft dertien procent van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-outklachten als gevolg van emotionele uitputting. Het percentage mannen met deze klachten is iets hoger dan het percentage vrouwen, maar de verzuimduur van vrouwen is duidelijk hoger dan bij mannen (Nationaal Kompas Volksgezondheid).

Risicofactoren voor een burn-out zijn onder meer:

Hoogopgeleide vrouwen scoren met name hoog op de laatste drie punten. Ook de gecombineerde taak als hooggekwali­fi­ceerde werkneemster, ‘vrouw van’, ‘moeder van’, ‘dochter van’ en ‘vriendin van’, kan een bron zijn van extra stress omdat vrouwen vaak vinden dat ze er altijd voor iedereen moeten zijn.

Een andere belangrijke risicofactor voor een burn-out of zich overwerkt voelen, zijn zich opstapelende omstandigheden. Zoals hoge rendementseisen en struc­turele overbelasting op het werk, een promotieonderzoek of een belangrijk artikel dat maar niet af komt, relatie­problemen, zorg voor een ziek kind of mantelzorg voor een van de ouders.

Voor alle betrokkenen is voorkomen beter dan genezen. Een daadwerkelijke burn-outdiagnose is vaak het begin van een ingrijpend ziekteproces dat grote invloed heeft in het persoonlijke leven van de werknemer en onzekerheid brengt in het team of het project waarin hij of zij functioneert.

Tegen het Licht biedt een begeleidings­traject aan dat draait om de ontwikkeling van ‘response-ability’: het creatieve vermogen om vanuit zelfsturing en eigen leiderschap nieuwe antwoorden te geven op ingesleten patronen en veranderde werk- en thuissituaties. Het doel is een gezonder functionerende man of vrouw die ook gezond blijft, en met meer gemak, daadkracht en levenslust aan het werk is.